0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 2 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile relaţiilor de muncă individuale şi colective, ce se nasc între patroni şi salariaţi cu ocazia prestării muncii.

     Dreptul muncii a mai fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor  juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale,conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii.

     Munca reprezintă activitatea umană specifica, manuală şi/sau intelectuală, prin care oamenii utilizează aptitudini personale în vederea satisfacerii necesităţilor lor. Relaţiile de muncă reprezintă relaţiile sociale care se formează între oameni în procesul de prestare a muncii.

– Servicii de asistenţă juridică pentru persoane implicate în accidente de circulaţie.