0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 3 vizitatori și nici un membru online

     Creanţa reprezintă un drept patrimonial în baza căruia titularul său, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, să execute prestaţia la care s-a obligat şi care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanţă are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. În virtutea lui, creditorul dobândeşte un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.

     Colectarea debitelor şi recuperarea creanţelor, pentru care nu a existat un rezultat favorabil prin procedură amiabilă, se va face prin intermediul unui avocat recuperări creanţe.

     Recuperarea creanţelor reprezintă un domeniu de mare importanţă în afacerile curente ale fiecărei companii, care “aduce banii înapoi” şi ajută societatea comercială să îşi continue activitatea zilnică. În acelaşi timp, succesul procedurii de recuperare a creanţelor depinde de abilităţile, experienţa şi devotamentul avocatului. Un avocat recuperări creanţe îşi demonstrează experienţa în domeniu prin rezultatele pozitive obţinute, dar şi prin buna colaborare cu clienţii săi.

     Apelarea dumneavoastră la Cabinetul de Avocatură vă oferă posibilitatea de a vă întregi patrimoniul ca urmare a unor facturi neîncasate, contracte neonorate, împrumuturi nerestituite sau orice alte creanţe neîncasate de orice natură. Nu trebuie decât să trimiteţi documentele care stau la baza creanţei dumneavoastră prin fax, e-mail sau poştă, conform datelor din contact.

     Activitatea de recuperare, se exercită atât pe cale amiabilă, prin concilieri, tranzacţionări, medieri, cât şi prin proceduri. În prima etapă se încearcă recuperarea creanţei pe cale amiabilă. În această etapă se va proceda la identificarea debitorului şi verificarea stării de solvabilitate a acestuia, precum şi a bunurilor acestuia, la verificarea şi identificarea asociaţilor şi administratorilor societăţii.

     În termen de 48 de ore de la semnarea contractului de mandat se va comunica o notificare de plată către debitor, prin serviciul Poşta Română/curierat şi email/fax. Convocarea la conciliere va fi comunicată prin serviciu Poşta Română, cu confirmare de primire. Convocarea la conciliere reprezintă şi o obligaţie legală anterior acţionării în instanţă.

     Toate notificările şi convocările la conciliere vor fi comunicate la toate locaţiile cunoscute ale debitorului – la locul de muncă, domiciliu, sediu, sedii secundare şi puncte de lucru. Dacă, în urma demersurilor de rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 15 zile de la data primirii convocării la conciliere, debitorul nu reacţionează pozitiv la solicitările noastre, vom demara procedura litigioasă de recuperare a creanţei datorate, urmată de executarea silită a acestuia. Executarea silită implică urmărirea bunurilor mobile şi imobile, dar şi oprirea conturilor bancare ale debitorului dumneavoastră până la concurenţa creanţei pe care o aveţi de recuperat.

     Pe tot parcursul procesului, Cabinetul de Avocatură vă va oferi consultanţă specializată şi vă va comunica stadiul fiecărui dosar. În etapa litigioasă de recuperare a creanţelor, avocatul recuperări creanţe va fi prezent la fiecare dintre termenele stabilite de instanţele de judecată.

     Creanţa reprezintă un drept patrimonial în baza căruia titularul său, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, să execute prestaţia la care s-a obligat şi care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanţă are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. În virtutea lui, creditorul dobândeşte un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.

     Colectarea debitelor şi recuperarea creanţelor, pentru care nu a existat un rezultat favorabil prin procedură amiabilă, se va face prin intermediul unui avocat recuperări creanţe.