0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile relaţiilor de muncă individuale şi colective, ce se nasc între patroni şi salariaţi cu ocazia prestării muncii.

     Dreptul muncii a mai fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor  juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale,conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii.

     Munca reprezintă activitatea umană specifica, manuală şi/sau intelectuală, prin care oamenii utilizează aptitudini personale în vederea satisfacerii necesităţilor lor. Relaţiile de muncă reprezintă relaţiile sociale care se formează între oameni în procesul de prestare a muncii.

     Dreptul imobiliar este în prezent una dintre ariile de practică juridică în care specializarea noastră şi a colaboratorilor noştri excelează atât din perspectiva cunoștințelor teroretice, dar și din perspectiva experienței practice și a capacității de a duce la bun sfârșit proiecte importante în acest domeniu.

     Diversitatea domeniului dreptului imobiliar este acoperită cu succes indiferent dacă este vorba despre înstrăinarea unor imobile sau închirierea lor sau realizarea unor proiecte imobiliare sau reprezentarea în proceduri judiciare în legătură cu astfel de tranzacții.