0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 4 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

     Cabinetul de avocatură vă pune la dispoziţie servicii de un înalt profesionalism în materia dreptului familiei privind:

 • cerere de divorţ;
 • cerere de divorţ prin acordul părţilor;
 • cerere în anularea actului încheiat de un minor fără încuviinţarea reprezentantului legal;
 • cerere de anulare a contractului de locaţiune;
 • cerere de anulare a actului de partaj voluntar;
 • cerere de anulare a actului de vânzare;
 • cumpărare a unui bun comun;
 • cerere de stabilire a domiciliului minorului;

     Potrivit Codului Civil, toate persoanele fizice şi juridice se bucură, fără discriminare, de protecţia dreptului civil. Experienţa vastă de care beneficiem în domeniul dreptului civil ne permite să acordăm asistenţă juridică şi reprezentare judiciară în cele mai dificile cazuri şi să furnizăm clienţilor noştri servicii juridice personalizate.

     Cabinetul de Avocatură oferă servicii juridice de drept civil, care cuprind:

 • consiliere juridică verbală sau scrisă;
 • elaborarea de contracte și alte documente specifice;
 • elaborarea de tranzacții judiciare sau extrajudiciare;
 • redactarea de acțiuni civile și de alte acte de procedură în cadrul litigiilor; 
 • conducerea de proceduri de soluționare amiabilă a diferendelor (negociere, conciliere, mediere);
 • asistența și reprezentare în procedurile de soluționare amiabilă a diferendelor sau în fața instanței de judecată.