0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile relaţiilor de muncă individuale şi colective, ce se nasc între patroni şi salariaţi cu ocazia prestării muncii.

     Dreptul muncii a mai fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor  juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale,conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii.

     Munca reprezintă activitatea umană specifica, manuală şi/sau intelectuală, prin care oamenii utilizează aptitudini personale în vederea satisfacerii necesităţilor lor. Relaţiile de muncă reprezintă relaţiile sociale care se formează între oameni în procesul de prestare a muncii.

     Concedierea – Aspecte generale. Drepturile salariaţilor

     Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

     Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii. În cazul dispunerii concedierii de către angajator, indiferent de motivele invocate, salariatul are dreptul la un preaviz, care nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.

     Decizia de concediere trebuie comunicată salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu motivele care au determinat concedierea şi durata preavizului. Motivele determinante pentru concediere sunt importante, deoarece în caz de conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei de judecată alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

     Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

     În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

     La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

     Cabinetul de Avocatură vă poate oferi:

     Consultanţă şi asistenţă juridică

     Specialiştii noştri în dreptul muncii vor studia aspectele privitoare la legalitatea concedierii, temeinicia motivelor în baza cărora a fost făcută concedierea, precum şi îndeplinirea de către angajator a formalitatilor prevăzute de legile speciale pentru acordarea drepturilor de care se bucură salariatul în caz de concediere.

     În urma analizei complete a situaţiei, cabinetul nostru va elabora cele mai bune metode de conciliere directă între părţi, sau, în cazul în care concilierea nu este posibilă, vor aviza clientul cu privire la căile legale de urmat în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin concediere abuzivă.

     Reprezentare juridică

  • realizarea şi introducerea acţiunilor pentru soluţionarea conflictelor de muncă;
  • asistarea şi reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată competente.

     Ne putem deplasa în ţară, în cazul în care nu avem deja un colaborator în oraşul dumneavoastră.

     Acţiuni şi contestaţii

  • elaborăm şi redactăm acţiuni şi contestaţii în materia dreptului muncii.