0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul mediului este o ramură de drept distinctă din sistemul de drept românesc, formată din totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre persoane stabilite în legătură cu protecţia şi dezvoltarea mediului înconjurător.

     Cabinetul oferă servicii juridice de dreptul mediului, care cuprind: 

 • consiliere juridică verbală sau scrisă;
 • elaborarea de contracte și alte documente specifice;
 • efectuarea de formalități și urmarea unor proceduri;
 • redactarea de acțiuni și de alte acte de procedură în cadrul litigiilor de dreptul mediului;
 • asistența și reprezentare în fața autorităților administrative, precum și în fața instanței de judecată,

în materie de: 

 • emitere sau anulare de acte administrative adoptate de autorități;
 • plângere administrativă / contestație la organele emitente;
 • suspendare act administrativ;
 • alte probleme de contencios administrativ, întemeiate pe Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
 • probleme privitoare la liberul acces la informațiile publice, întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • probleme de răspundere contravenționala angajată în urma deciziilor sau proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravențiilor, emise de autorități ale administrației publice sau instituții publice;
 • apărarea dreptului la un mediu sănătos și a altor drepturi conexe (cum ar fi dreptul la viață, dreptul de proprietate, etc.);
 • etc.