0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 2 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul comercial este acea ramură de drept privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale, patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii care se nasc între persoane care au calitatea de comerciant. Astfel, în exprimare sintetică, dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care reglementează materia comercială.

     CONTRACTE COMERCIALE

     Cabinetul de Avocatură vă poate acorda:

  • consultanţă juridică sau asistenţă la încheierea actelor juridice;
  • redactarea actelor juridice;
  • formulare sau interpretarea clauzelor;
  • redactarea contractelor comerciale de orice tip, interne şi internaţionale (vânzare-cumpărare comercială internă şi la export, leasing, transport, distribuţie, agenţie, mandat, comision, lohn, franchising, factoring, asociere în participaţiune, consultanţă, antrepriză, prestări servicii);
  • asistenţă la negocierea şi încheierea contractelor comerciale.

     CONTRACTE CIVILE

     Cabinetul de Avocatură vă poate oferi:

  • negociere;
  • redactare în formă atestată: contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, locaţiune, comodat, arendare, donaţie, împrumut, antrepriză, mandat, depozit, rentă viageră, întreţinere, tranzacţie.