0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 10 vizitatori și nici un membru online

– Servicii de asistenţă juridică pentru persoane implicate în accidente de circulaţie.

     Creanţa reprezintă un drept patrimonial în baza căruia titularul său, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, să execute prestaţia la care s-a obligat şi care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanţă are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. În virtutea lui, creditorul dobândeşte un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.

     Colectarea debitelor şi recuperarea creanţelor, pentru care nu a existat un rezultat favorabil prin procedură amiabilă, se va face prin intermediul unui avocat recuperări creanţe.