0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 9 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

     Cabinetul de avocatură vă pune la dispoziţie servicii de un înalt profesionalism în materia dreptului familiei privind:

 • cerere de divorţ;
 • cerere de divorţ prin acordul părţilor;
 • cerere în anularea actului încheiat de un minor fără încuviinţarea reprezentantului legal;
 • cerere de anulare a contractului de locaţiune;
 • cerere de anulare a actului de partaj voluntar;
 • cerere de anulare a actului de vânzare;
 • cumpărare a unui bun comun;
 • cerere de stabilire a domiciliului minorului;
 • cerere pentru stabilirea obligaţiei legale de întreţinere (plata pensiei de întreţinere a minorului, reducerea pensiei de întreţinere, majorarea pensiei de întreţinere, plata pensiei de întreţinere a soţului, plata pensiei de întreţinere a fostului soţ, plata pensiei de întreţinere viageră);
 • cerere de anulare a căsătoriei;
 • cerere în stabilirea paternităţii;
 • cerere pentru stabilirea maternităţii;
 • cerere în tăgăduirea paternităţii;
 • cerere de încuviinţare a adopţiei;
 • cerere de nulitate a adopţiei;
 • cerere de înregistrare tardivă a naşterii;
 • cerere pentru rectificarea, modificarea, completarea şi anularea actului de stare civilă;
 • cerere de declarare a dispariţiei;
 • cerere de declarare a morţii prezumate;
 • cerere de anulare a hotărârii declarative de moarte;
 • cerere de împărţire a bunurilor comune în timpul căsătoriei;
 • consiliere juridică şi sprijin victimelor violenţei în familie.

     Cabinetul de avocatură este specializat în litigiile de dreptul familiei şi vă poate ghida în momentele dificile, precum în cazul unui divorţ. Cauzele concrete ale desfacerii căsătoriei nu sunt individualizate în legislaţia noastră. Prin urmare, acestea pot fi de natură subiectivă (conduita culpabilă a unuia sau a ambilor soţi care a condus la deteriorarea relaţiilor de familie) sau de natură obiectivă (boala gravă a unuia dintre soţi, care face imposibilă continuarea căsătoriei). Motivele de natură subiectivă sunt lăsate la aprecierea instanţei care ţine cont de ansamblul circumstanţelor care particularizează un caz dat, urmând să decidă desfacerea căsătoriei doar atunci când motivele, a căror realitate a fost dovedită, sunt cu adevărat serioase, prin natura şi gravitatea lor compromiţând relaţiile dintre soţi.